beleidsplan

 

 

VOORWOORD

 

Stichting wie vult mijn bak is opgericht op 21-09-2015 te Dordrecht. De stichting helpt minima met lastenverlichting door middel van het verstrekken van voedselpakketten voor hun huisdieren. Wij besteden aandacht aan mens en dier, omdat dit noodzakelijk is voor alle betrokkenen. Vaak ziet de stichting schaamte om hulp in te schakelen, dit omdat een dier niet gezien wordt als een lid van het gezin. Maar juist deze dieren geven veel steun tijdens de financiële problemen.

Dit plan geeft inzicht in :

 • Missie / visie en doelstellingen
 • Werkzaamheden van de stichting
 • Financiën
 • De manier waarop de stichting geld werft
 • Het beheer van vermogen
 • Functioneren bestuur

 

 • INLEIDING

 

Stichting wie vult mijn bak is uitgegroeid tot een landelijke dierenvoedselbank. Door heel Nederland zijn nu 11 uitgiftepunten gerealiseerd.

Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk helder doel nodig.

Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt.

Het bestuur staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven.

De stichting vind het belangrijk dat wij van elkaars initiatieven en informatie op de hoogte zijn, om elkaars ervaringen te delen. Dit om te streven naar een beter resultaat.

 

Missie / Visie

 

Stichting wie vult mijn bak stelt een samenleving voor waarin huisdieren van net zo’n groot belang zijn als de mens zelf.

De stichting stelt het huisdier centraal en besteed aandacht aan het welzijn voor een betere toekomst. Hierbij zal het financiële aspect van de eigenaren erop vooruit gaan, maar ook de mentale gezondheid. Doordat deze mensen uit hun isolement komen, zullen ze eerder geneigd zijn om problemen met hun huisdieren bij ons te melden. Hierdoor zal er minder snel afstand gedaan worden van hun huisdier. Om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de dieren, zal stichting wie vult mijn bak de benodigde inzet verzorgen, met behulp van vrijwilligers , om de eigenaren hierin te ondersteunen en begeleiden.

 

Doelstellingen

 

De stichting heeft ten doel ;

 

 • Het doen bevorderen van het welzijn van dieren
 • Huisdieren ondersteunen met voeding

 

 

Informatie stichting wie vult mijn bak

 

Stichting wie vult mijn bak is op 21-09-2015 opgericht te Dordrecht. De algemene doelstelling is het welzijn van huisdieren.  Wij verstrekken voedselpakketten en vlooien/ worm bestrijding voor huisdieren van de minima in ons land.  De stichting is opgestart met eigen geld in de regio Rotterdam en

Dordrecht.  Maar door de enorme inzet zijn wij momenteel actief  door heel Nederland.  Intussen heeft de stichting uitgiftepunten in :

 

 • Stadskanaal
 • Assen
 • Hoogenveen
 • Leeuwarden
 • Dordrecht
 • Sprang Capelle
 • Krimpen aan de IJssel
 • Beverwijk
 • Swifterbant
 • Delft
 • Bodegraven

 

Bij dit alles is er een “niet te missen “rol weggelegd voor een groep mensen, namelijk onze vrijwilligers en donateurs. Wij waarderen hun vertrouwen en inzet bijzonder en zijn vaak in overleg met elkaar.

Samen hopen wij nog vele waardevolle bijdragen te kunnen leveren  aan het welzijn van huisdieren

Doelgroep

Stichting wie vult mijn bak richt zich op alle huisdieren in Nederland, waarvoor momenteel geen geld voor handen is.

Stichtingsbestuur

 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden :

 

Astrid Naaktgeboren / voorzitter

Alex Westra    / penningmeester

Jolanda Luijten / secretaris

 

Financiën

 

Om de doelen van stichting wie vult mijn bak te realiseren is geld nodig.

Hierbij worden geen kosten gemaakt voor een website / verpakkingsmateriaal / benzinekosten. Deze kosten worden gedoneerd of gesponsord.

 

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse kosten.

bankkosten   210.00
Verzendkosten pakketten 2123.00
Aanschaf voeding   500.00

 

De stichting heeft geen winstoogmerk, dit staat ook beschreven in de statuten.

 

De manier waarop de stichting geld binnen krijgt

 

 • Sponsoring
 • Donaties
 • Maandelijkse giften
 • Bijdrage activiteiten
 • Fondsenwerving

 

De werving van geld gebeurt op een kleinschalige, maar effectieve , directe manier.

De bestaande contacten met donateurs en daarnaast het werven van nieuwe contacten, geschiedt middels social media, telefonisch en via de mail.

 

Het beheer en de besteding van het vermogen

 

Wij willen benadrukken dat de bestuurders zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning, onkostenvergoeding of vacatiegelden.  De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

De stichting beheert bankrekeningnummer : NL810006938621.

Als blijkt dat de stichting zijn doelen heeft bereikt of wordt opgeheven, worden zoals in de statuten staat, het saldo besteedt aan een ander goed doel. Dit doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

 

Werkzaamheden

 

 • Werving donateurs
 • Uitgifte voedselpakketten
 • Verwerking e-mails
 • Pakketten samenstellen
 • Pakketten verzenden
 • Ophalen donaties
 • Promotie maken bij winkels en op beurzen
 • Stichting wie vult mijn bak is ingeschreven te Dordrecht
  • Hoofdvestingadres : Camphuijzenstraat 74
  • 3314 ZB Dordrecht
  • Het fiscaal nummer ( RSIN ) is : 855589310
  • Inschrijving KvK : 64260011
  • Bankrekeningnummer : NL81INGB0006938621